PsykologgruppenAutoriseret psykologer
Overenskomst med Sygeforsikringen

Stress

Stress kan komme efter længere tids belastninger, eller ved uventede forandringer i tilværelsen.
stress Via samtaler kan vi afdække årsagerne til din stress og gennem en indsigt give dig nogle muligheder for at håndtere situationen.
Vi rammes når forudsigeligheden i hverdagen ikke længere er tilstede og vi ikke ved hvordan vi skal gribe det an.Stress kan også typisk opstå når mængden af opgaver ikke står i rimeligt forhold til tiden eller ens personlige mål med at få dem løst. Man føler sig mere og mere presset over ikke at kunne leve op til det opgaverne kræver, eller ens personlig værdier for succes. Her kan psykologerne være en sparringspartner for dig til du kan blive bedre til at tackle din hverdag.