PsykologgruppenAutoriseret psykologer
Overenskomst med Sygeforsikringen

Sygesikring

Man kan få en henvisning til psykolog fra egen læge i følgende tilfælde

sygesikring
  • Røveri, volds og voldtægtsofre.
  • Trafik og ulykkesofre.
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
  • Personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom.
  • Ved depressive tilstande, hvis du er mellem 18 og 37 år.
  • Pårørende ved dødsfald.
  • Personer der har forsøgt selvmord.
  • Kvinder der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet får foretaget provokeret abort efter 12 graviditetsuge.

Det kræver at psykologen har overenskomst med sygesikringen. Man kan komme op til 12 gange og der er en vis egenbetaling, med mulighed for tilskud via "danmark".