Coaching

Har du brug for en personlig sparring i forhold til at håndtering af et problem i dit privatliv eller arbejdsliv, så kan coaching være en mulighed.

Du får lejlighed til at få analyseret din problemstilling og ”værktøjer” til at kunne arbejde fremadrettet. Coaching er typisk et kortere forløb. Coaching tilbydes både enkelt personer og grupper på en arbejdsplads mv.

Banegårdspladsen 1, 4. sal,

1570 København V,

Tlf.: 3323 1020

Mail: mb@psykologgruppen.dk