Stress

Hvordan kommer stress

Stress kan komme efter længere tids belastninger, eller ved uventede forandringer i tilværelsen.

Fysiske symptomer

Indre uro

Hovedpine

Hjertebanken

Mavesmerter

Nedsat potens

Vægttab

Hyppige infektioner

Forværring af kronisk sygdom
Psykiske symptomer

Ulyst

Træthed

Irritabilitet

Hukommelsesbesvær

Koncentrationsbesvær

Angst

Nedsat humoristisk sans

Depression

Adfærdsmæssige symptomer

Søvnløshed

Uengagerethed

Hyperventilation

Aggressivitet

Nedsat præstationsevne

Ubeslutsomhed

Øget brug af stimulanser

Øget sygefravær

Via samtaler kan vi afdække årsagerne til din stress og gennem en indsigt give dig nogle muligheder for at håndtere situationen.

Vi rammes når forudsigeligheden i hverdagen ikke længere er tilstede og vi ikke ved hvordan vi skal gribe det an.

Stress kan også typisk opstå når mængden af opgaver ikke står i rimeligt forhold til tiden eller ens personlige mål med at få dem løst.

Man føler sig mere og mere presset over ikke at kunne leve op til det opgaverne kræver, eller ens personlig værdier for succes.

Her kan psykologerne være en sparringspartner for dig til du kan blive bedre til at tackle din hverdag.

Kontakt os her

Banegårdspladsen 1, 4. sal,

1570 København V,

Tlf.: 3323 1020

Mail: mb@psykologgruppen.dk