Psykolog tilbyder professionel behandling af stress​

Er du stresset, og ønsker du at komme i professionel behandling for stress? Vores stress-psykolog kan hjælpe dig med professionel behandling, så du kan komme tilbage på sporet og tage kontrol over dit eget liv.

Rigtig mange danskere rammes på et tidspunkt i deres liv af stress, som kan opstå efter længere tids belastning eller ved uventede forandringer i tilværelsen. Det kan for eksempel være på grund af vilkårene og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, eller det kan være, at man ikke føler, at man kan få privatlivet og arbejdslivet til at hænge sammen.

psykolog stress behandling

Fysiske symptomer på stress

De fysiske symptomer er kroppens signal om, at der er noget galt, og de kan dække over:

• Indre uro
• Hovedpine
• Hjertebanken
• Mavesmerter
• Nedsat potens
• Vægttab
• Hyppige infektioner
• Forværring af kronisk sygdom.

Psykiske symptomer på stress

Der findes også en række psykiske symptomer på stress, som du ligeledes bør være opmærksom på:

• Ulyst
• Træthed
• Irritabilitet
• Hukommelsesbesvær
• Koncentrationsbesvær
Angst
• Nedsat humoristisk sans
• Depression.

Adfærdsmæssige symptomer på stress

Af adfærdsmæssige symptomer på stress kan nævnes:

• Søvnproblemer
• Manglende engagement
• Hyperventilation
• Aggressivitet
• Nedsat præstationsevne
• Ubeslutsomhed
• Øget brug af stimulanser
• Øget sygefravær.

Behandling foregår ved samtaler med psykolog om stress

Vores stress-behandling foregår primært via samtaler, hvor vi har fokus på at afdække årsagen til din stress. Gennem denne indsigt kan vores stress-psykolog give dig rådgivning og vejledning i at håndtere situationen.

Vi rammes typisk af stress, når hverdagens forudsigelighed ikke længere er tilstede, og vi ikke ved, hvordan vi skal gribe den nye situation an. Stress kan typisk opstå, når mængden af opgaver ikke stemmer overens med den tid, du har til rådighed, eller når du ikke har tid til at nå dine personlige mål.

Det bliver en ond cirkel, hvor man føler sig mere og mere presset over ikke at kunne leve op til det, opgaverne kræver, eller når man ikke kan leve op til sine personlige værdier for succes.

Vores stress-psykolog kan fungere som din sparringspartner, så du kan blive bedre til at håndtere udfordringerne i din hverdag.

Kontakt os og hør mere om vores behandling af stress

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om vores behandling af stress, eller hvis du ønsker at tale med en psykolog, der kan hjælpe dig med at overkomme hverdagens udfordringer.
Ring til os eller send os en e-mail på: mb@psykologgruppen.dk