Få tilskud til psykolog med henvisning fra egen læge

For at du kan få psykolog-tilskud, skal din læge skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for. Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de nedenfor anførte hændelser. Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden for 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Bemærk dog at tidsbegrænsningen ikke gælder i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.

Kan du få en henvisning?

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologisk behandling efter samme retningslinjer.

Følgende kan få en henvisning til en psykolog og dermed opnå tilskud:
– Ofre for røveri, vold og voldtægt
– Trafik- og ulykkesofre
– Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
– Personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom
– Personer mellem 18-37 år med depressive tilstande
– Pårørende ved dødsfald
– Personer der har forsøgt selvmord
– Kvinder der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet får foretaget en provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler med tilskud til en psykolog. Dog kan personer med let til moderat depression og angst opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Der kan samtidig opnås tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”. Her kan du se, hvor meget du kan opnå i tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”.

Kontakt os og hør mere om hvordan du får psykolog-tilskud

Har du nogle spørgsmål omkring, hvorvidt du er berettiget til at opnå tilskud på din psykologbehandling, eller ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, kan vi kontaktes på via telefon på +45 33231020, email: mb@psykologgruppen.dk eller via kontaktformularen nederst på siden.

Psykologgruppen er medlem af Dansk Psykolog Forening, og alle vores psykologer er autoriserede samt universitetsuddannede. Derudover har de en specialistgodkendelse eller er i gang med specialistuddannelsen. Alle vores psykologer er underlagt de nordiske regler for etik og tavshedspligt, og de har brede kompetencer og erfaringer inden for mange forskellige områder.