Sygesikringen

Henvisning fra egen læge med tilskud

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de nedenfor anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.
Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Kan du få en henvisning?

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

  • Røveri, volds og voldtægtsofre.
  • Trafik og ulykkesofre.
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
  • Personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom.
  • Ved depressive tilstande, hvis du er mellem 18 og 37 år.
  • Pårørende ved dødsfald.
  • Personer der har forsøgt selvmord.
  • Kvinder der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet får foretaget provokeret abort efter 12 graviditetsuge.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Der kan samtidig opnåes tilskud fra Danmark.
Se her hvor meget tilskud du kan få i Tilskud fra sygesikringen.

Banegårdspladsen 1, 4. sal,

1570 København V,

Tlf.: 3323 1020

Mail: mb@psykologgruppen.dk