Terapi

Psykologerne har videreuddannelse indenfor begge områder.   Et forløb kan strække sig over kortere eller længere tid med forskellige intervaller mellem samtalerne. Vi arbejder på den måde at vi prøver at afdække de følelser der ligger i det der sker og afdækker de mønstrer dette afstedkommer i kommunikationen og adfærden over for andre eller i bestemte situationer. Med den indsigt er det vores erfaring at det kan blive mere overskueligt hvad man kan gøre og hvordan man selv kan arbejde med problemstillingerne mellem samtalerne.

Banegårdspladsen 1, 4. sal,

1570 København V,

Tlf.: 3323 1020

Mail: mb@psykologgruppen.dk